Hôm nay, Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng lao động và Ngôn ngữ, Randy Boissonnault đã công bố những thay đổi trong Lộ trình Giải pháp Lực lượng Lao động Nước ngoài Tạm thời, nhằm giúp người sử dụng lao động giải quyết tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng thông qua Chương trình Người lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP).

Lộ trình giải pháp lực lượng lao động nước ngoài tạm thời là một biện pháp tiếp tục nhằm giúp người sử dụng lao động phản ứng tốt hơn với các điều kiện kinh tế và lao động ở Canada khi tình trạng thiếu lao động xảy ra, bằng cách điều chỉnh TFWP cho phù hợp.

Thông báo hôm nay đã thiết lập hoặc duy trì những thay đổi sau đây đối với Lộ trình Giải pháp Lực lượng lao động Nước ngoài Tạm thời:

  • Người sử dụng lao động trong bảy lĩnh vực được chọn (Sản xuất thực phẩm, Sản xuất sản phẩm gỗ, Sản xuất đồ nội thất và sản phẩm liên quan, Dịch vụ lưu trú và ăn uống, Xây dựng, Bệnh viện và Cơ sở điều dưỡng và chăm sóc dân cư) có thể tiếp tục thuê tới 30% lực lượng lao động của họ với mức lương thấp các vị trí thông qua TFWP;
  • Giới hạn thời gian làm việc là hai năm sẽ được giữ nguyên đối với các vị trí có mức lương tối thiểu cấp tỉnh hoặc vùng lãnh thổ;
  • Văn bản đánh giá tác động thị trường lao động – Labour Market Impact Assessments (LMIA) hiện sẽ có hiệu lực giảm từ mức tối đa 18 tháng trước đó xuống mức tối đa 12 tháng; Và
  • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người sử dụng lao động sẽ được yêu cầu thực hiện đánh giá hàng năm về mức lương tạm thời của người lao động nước ngoài để đảm bảo rằng mức lương này tương đương với mức lương hiện hành cho nghề nghiệp và khu vực làm việc nhất định của họ.

Tất cả các biện pháp mở rộng này sẽ được áp dụng cho đến ngày 30 tháng 8 năm 2024—với điều khoản điều chỉnh chúng theo thị trường lao động và điều kiện kinh tế khi cần thiết.

Mặc dù Canada đã đạt được tiến bộ quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu lao động lịch sử sau đại dịch COVID-19, nhưng một số lĩnh vực (như những lĩnh vực đã đề cập ở trên) vẫn tiếp tục gặp khó khăn vì tình trạng thiếu lao động dai dẳng—điều mà quốc gia này không thể giải quyết trong nước. Phản ánh thực tế này, tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 9 là 5,5%, con số được giữ ổn định trong ba tháng qua bất chấp mức độ nhập cư kỷ lục. Trên thực tế, nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với TFWP đã tăng khoảng 40% so với cùng thời điểm năm ngoái, điều này càng cho thấy tình trạng tuyển dụng vẫn còn tồn tại.

Chương trình Người lao động Nước ngoài Tạm thời (TFWP) là gì?

Là một trong hai chương trình cấp giấy phép lao động chung của Canada, TFWP là phương tiện của Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) để giải quyết tình trạng thiếu lao động trong nước thông qua nhập cư.

Theo chương trình này (bao gồm cả các diện nông nghiệp, diện người chăm sóc trực tiếp và các diện lao động nước ngoài có mức lương cao và thấp), công dân nước ngoài có thể được các công ty Canada thuê để làm việc tại Canada. Tuy nhiên, người sử dụng lao động sẽ cần văn bản Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), một quy trình và tài liệu phê duyệt chính thức mà chính phủ Canada sẽ sử dụng để đánh giá liệu một thường trú nhân hoặc công dân Canada có thể được thuê cho cùng một vai trò hay không. Nếu LMIA đưa ra quyết định tích cực hoặc trung lập, người lao động nước ngoài có thể được thuê – tuy nhiên nếu quyết định đó là việc tuyển dụng không được LMIA hỗ trợ và đơn xin giấy phép lao động sẽ bị từ chối. Giấy phép lao động được LMIA hỗ trợ gắn liền với một chủ lao động cụ thể và một ngành.

Sự tuân thủ của người sử dụng lao động là một phần quan trọng của chương trình. Chính phủ Canada không chỉ duy trì hồ sơ trực tuyến về những người sử dụng lao động bị phát hiện không tuân thủ các tiêu chuẩn của TFWP (liên quan đến tiền lương, điều kiện làm việc, quyền của người lao động, v.v.); nó cũng đã thiết lập một chương trình an toàn cho những người lao động dễ bị tổn thương là một phần của chương trình. IRCC cũng đã triển khai Chương trình thí điểm sử dụng lao động được công nhận – Recognised Employer Pilot (REP), để hợp lý hóa các thủ tục LMIA dành cho các nhà tuyển dụng đáng tin cậy có thành tích xuất sắc với chương trình — chứng minh thêm tầm quan trọng của những người lao động này trong việc lấp đầy các vị trí tuyển dụng lâu dài.

 

TMT Immigration Service
Residency & Citizenship by Investment Consultant
Certified Investment Migration Practitioner (IMC)
Address: Floor 12, CitiLight Tower, 45 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1, HCMC
Phone: 0862 72 72 18
Email: client.support@dichvudinhcu.vn
Add Your Comment