Bộ trưởng Di Trú Marc Miller đã gặp các bộ trưởng nhập cư cấp tỉnh và vùng lãnh thổ ở Montréal vào ngày 10 tháng 5 để thảo luận về những ưu tiên chung cho tương lai của việc nhập cư ở Canada.

Cùng với nhau, các bộ trưởng tạo nên Liên đoàn Bộ trưởng chịu trách nhiệm về Nhập cư (FMRI). FMRI là cơ quan ra quyết định nhằm hỗ trợ một hệ thống nhập cư Canada hiệu quả. Nhiệm vụ của liên đoàn này là thúc đẩy các ưu tiên nhập cư chung và tăng cường các chính sách và chương trình nhập cư của Canada.

FMRI họp hai lần một năm với các bộ trưởng nhập cư để thúc đẩy các ưu tiên của tỉnh và hợp tác với các tỉnh bang khác. Cuộc họp cuối cùng diễn ra vào tháng 11 năm 2023.

Trong suốt hội nghị, Bộ trưởng đã nhắc lại rằng các cuộc thảo luận nói chung là tích cực và hiệu quả nhưng lưu ý rằng vẫn còn nhiều việc phải làm, đặc biệt là trong phạm vi chương trình sinh viên quốc tế của Canada.

Sinh viên quốc tế

Ông cho biết đây là một năm “hỗn loạn” đối với chương trình do một số thay đổi đáng kể đã được thực hiện kể từ tháng Một. Những thay đổi này bao gồm giới hạn về số lượng đơn đăng ký của sinh viên quốc tế mà Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ xem xét, việc đưa ra Thư chứng thực của Tỉnh bang (PAL) và những thay đổi về tiêu chí đủ điều kiện cho Giấy phép Làm việc Sau Tốt nghiệp (PGWP).

Bộ trưởng lưu ý thêm rằng một số tỉnh và vùng lãnh thổ đã yêu cầu IRCC xem xét PGWP dài hơn cho sinh viên tốt nghiệp ngành chăm sóc sức khỏe và thương mại, cả hai đều là những ngành sử dụng lực lượng lao động già.

Bộ trưởng Miller cho biết IRCC đang nghiên cứu lộ trình định cư lâu dài cho công nhân xây dựng. Ông đã đề cập đến hạng mục Express Entry hiện tại dành cho các ứng viên có ngành nghề. Tuy nhiên, theo yêu cầu Truy cập thông tin (ATIP) gần đây, danh mục này sẽ chỉ chiếm 5% số lời mời đăng ký (ITA) được phát hành trong các đợt rút thăm Express Entry dựa trên danh mục vào năm 2024.

Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết: nhiều ngành nghề trong số này yêu cầu phải có chứng nhận cấp tỉnh và, vì trong các cuộc họp trước, các tỉnh đang nỗ lực “cắt giảm quan liêu” xung quanh quy trình để những người mới đến có thể làm việc trong lĩnh vực họ đã chọn nhanh hơn. Việc công nhận bằng cấp nước ngoài là trách nhiệm của tỉnh.

Mức độ cư dân tạm trú

Nhìn chung, cư dân tạm trú hiện chiếm 6,2% dân số Canada. Các mục tiêu mới sẽ đưa con số này xuống còn 5% trong vài năm tới.

Trong khi phát biểu, Bộ trưởng Miller lưu ý rằng cần phải chia sẻ dữ liệu chính xác hơn giữa các tỉnh, vùng lãnh thổ và chính phủ liên bang để đảm bảo rằng các tỉnh có thể lập kế hoạch đầy đủ cho tương lai và đáp ứng tốt hơn những người mới đến với nhu cầu lực lượng lao động.

Một phần trong kế hoạch giảm mức cư trú tạm thời của IRCC là tổ chức nhiều đợt rút thăm trong nước hơn. Điều này gần đây đã được chứng minh bằng thực tế khi IRCC đồng ý gia hạn giấy phép lao động của gần 7.000 người có PGWP là ứng viên cho Chương trình Đề cử Tỉnh Manitoba. Việc gia hạn các giấy phép lao động này làm giảm nhu cầu Canada tiếp nhận nhiều ứng viên từ nước ngoài hơn để thu hẹp khoảng cách về lực lượng lao động.

IRCC cho biết họ sẵn sàng hợp tác với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ khác theo cách tương tự để giúp chuyển đổi nhiều cư dân tạm thời hơn thành thường trú nhân.

————————-
TMT Immigration Service
Residency & Citizenship by Investment Consultant
Certified Investment Migration Practitioner (IMC)
Address: Floor 12, CitiLight Tower, 45 Vo Thi Sau, Da Kao Ward, District 1, HCMC
Phone: 0862 72 72 18
Email: client.support@dichvudinhcu.vn

 

Add Your Comment